Dokuwiki na CentOSu s Apache serverem

27.3.2016

DokuWiki: https://www.dokuwiki.org
Zalozena na fs, staci stahnout, rozbalit, zkontrolovat nastaveni Apache dle security subpage a spustit instalaci.

Instalace

# pod rootem
wget http://download.dokuwiki.org/src/dokuwiki/dokuwiki-stable.tgz
tar -xzvf dokuwiki-stable.tgz -C /var/www/html
cd /var/www/html
mv dokuwiki* dokuwiki
chown -R apache.apache /var/www/html

Editace /etc/httpd/conf.d/dokuwiki.conf

<Directory /var/www/html/dokuwiki/>
Options +FollowSymLinks
AllowOverride All
order allow,deny
    Allow from localhost 127.0.0.1 ::1 78.45.90.17
</Directory>
 
<LocationMatch "/dokuwiki/(data|conf|bin|inc)/">
  Order allow,deny
  Deny from all 
  Satisfy All 
</LocationMatch>''

Editace nekterych parametru v /etc/php.ini

open_basedir = "/var/www/html/"
disable_functions = "exec system popen passthru set_time_limit error_log ini_alter ini_set dl pfsockopen openlog syslog readlink symlink link leak proc_open imap_open session_save_path apache_get_modules apache_get_version apache_getenv apache_note apache_setenv disk_free_space diskfreespace highlight_file ini_restore proc_nice shell_exec show_source posix_getpwuid shell proc_open posix_uname"
# vyhodil jsem pro instalaci funkce copy, fsockopen a glob ze zakazanych funkci)
# pod rootem
cd /var/www/html/dokuwiki
chmod -R 775 data/
cd data/
chmod 2775 {attic,cache,index,locks,media,meta,pages,tmp}
systemctl restart httpd

Test prav v browseru: https://ahimsa.lamed.cz/dokuwiki/data/pages/wiki/dokuwiki.txt - neni dostupny - OK

Pro kontrolu zmenit v php.ini (pouze kdyby byla potreba):

display_errors = on
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE

Instalace: v browseru: http://ahimsa.lamed.cz/dokuwiki/install.php

Vyplnit:

 • Wiki name: ahimsa dokuwiki
 • Zaskrtnout Enable ACL
 • Superuser: admin
 • Real Name: admin
 • E-Mail: email@google.com
 • Password:
 • once again:
 • Install ACL policy: Closed wiki
 • Odskrtnout Allow users to register themselves
 • Zvolit Do not show any licence information
 • Odskrtnout Once a month, send anonymous usage data to the DokuWiki developers

Prvni prihlaseni na admina

 • Zalozeni uzivatele xy (defaultni skupina) (User Manager)
 • Odstraneni pluginu, ktere jdou odstranit (Extension Manager): Active directory auth, LDAP auth, MySQL auth, PostgreSQL auth, Popularity feedback, Revert manager, Styling…
 • Zmena hashe pro ulozena hesla v sekci Authentication a volba Password encryption method (Configuration Settings)
 • Zmena ACL pro skupinu user na Delete (obsahuje vsechna prava, ktera muze mit) (Access Control Rights Manager)
 • Odstraneni install.php:
# pod rootem
rm /var/www/html/dokuwiki/install.php
 • Povoleni vsech zakazanych funkci v /etc/php.ini
 • Instalace pluginu IndexMenu (Extension Manager)
 • Opetovne zakazani vybranych funkci v /etc/php.ini
 • Vytvoreni stranky sidebar s obsahem:
{{indexmenu>:|js}}
 • Configuration settings v sekci pluginu IndexMenu v polozce Namespaces id to skip napsat:
/sidebars/
 • V sekci Display v polozce Hidepage napsat:
sidebar
 • V sekci Authentication disablovat: register a subscribe a odskrtnout Allow permanent login cookies.
 • Stranku Playground vymazat pomoci vymazani jejiho obsahu.
 • Stranku wiki vymazat jako adresar.
 • Vytvorit strukturu:
IT
|---Linux obecne
|---Bezpecnost

Bezne pouzivani

Vytvoreni teto stranky o instalaci dokuwiki. :)

 • obsah/linux_obecne/centos_dokuwiki.txt
 • Last modified: 2018/10/18 22:13
 • by profors